MBA service, Ing. Lenka Išová

Oceňování podniků a ekonomické analýzy

 
Střekov v Ústí nad Labem

O nás

Pro zdárné uskutečnění Vašich podnikatelských záměrů Vám nabízíme služby ocenění majetku. Specializujeme se na stanovení hodnoty společností, aktiv a duševního vlastnictví.

Poskytujeme konzultace v oblasti strategického oceňování při koupi a prodeji podniků nebo jejich částí.

Klademe důraz na